V ambulanci nutričního terapeuta řešíme zejména vývoj hmotnosti a konzultujeme jídelníček. Stanovujeme si cíle, pomocí nichž zařazujeme do jídelníčku potraviny, které vedou ke zvyšování hmotnosti. Pacientky jsou edukovány o jednotlivých živinách, o jejich významu pro organizmus. Primárním úkolem nutričního terapeuta je dosáhnout správného přístupu k jídlu a naučit pacienty pohlížet na stravu jako celek. 

Proto přistupujeme ke každému klientovi velice individuálně a snažíme se překonat návyky, které si pacient velmi hluboce vštípil. Z toho důvodu je důležité, aby byla terapie dlouhodobá, neboť pouze za jedno sezení to není možné změnit. Pokud je to možné, spolupracujeme i s dalšími členy rodiny, neboť i tam se může vyskytovat nějaký návyk, který může onemocnění podmiňovat.