Zásadní roli v rozvoji obezity sehrávají špatné stravovací návyky a nedostatek pohybové aktivity dítěte.

Strava obézních dětí je velmi nevyvážená a neplnohodnotná s nízkým zastoupením vlákniny, vitamínů a minerálních látek.

 

Typickým negativním prvkem ve stravování dětí je nepravidelnost v jídle.

Proto bude v příštím roce 2023 - otevřen Kurz zdravého životního stylu pro děti a rodiče. 

Zde můžete společnými silami pracovat na nápravě nevhodných návyků a při společně strávených chvílích

i na vzájemné komunikaci mezi sebou, nebo s dvojicemi, které mají podobné problémy ve sféře zdravého životního stylu.