Letos se opět rozjíždí preventivní akce, zaměřené na Vaše zdraví.

Již jsme byli na dvou úžasných prezentacích a informačně jsme změřili kolem 150 zájemců.

Většinou byli se svými výsledky spokojení, ale několikrát jsme již doporučili začít se správnou úpravou stravy, vhodně zařazeným pohybem či návštěvu lékaře, který by upřesnil zjištěná rizika.

Celé léto se můžeme setkávat na podobných akcích a moc se na Vás těšíme.