Příspěvky VZP pro dospělé: 


Klienti mohou čerpat několik příspěvků zároveň.
V NABÍDCE NAJDETE I PŘÍSPĚVEK NA ZDRAVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK

Až 500 Kč na pohybové aktivity nebo sestavení jídelníčku pro snížení nadváhy

Příspěvky VZP pro děti

Až 500 Kč na náklady spojené se sestavováním jídelníčku pro obézní děti nebo pro diabetiky