Náš tým

Šárka Bradáčová

- registrovaný nutriční terapeut
IČO: 88323391

Vystudovala Střední zdravotnickou školu Školská 15 v Praze, obor dietní sestra. V tomto oboru postupně pracovala v Thomayerově fakultní nemocnici v Praze, ve FN Karlovo náměstí v Praze, ve FN Lochotín v Plzni. Po mateřské dovolené pracuje jako nutriční terapeutka v Lázeňském hotelu Ulrika v Karlových Varech. Nyní se angažuje ve sdružení ambulantních specialistů KamVy Karlovarská Ambulance Výživy v Karlových Varech.Ladislava Kankrlíková

- registrovaný nutriční terapeut
IČO: 46839658

V roce 1990 jsem maturitní zkouškou dokončila Střední zdravotnickou školu v Praze – Školská 15 a nastoupila do Státních léčebných lázní Karlovy Vary jako dietní sestra, kde jsem působila do roku 1995. Po mateřské dovolené jsem se na své pracovní místo již nevrátila, jelikož SSL již zanikly, ale přijala nabídku z Lázeňského domu Tosca, kde jsem opět nastoupila na pozici dietní sestry. V tu dobu se začínala požadovat nová osvědčení a při splnění všech podmínek jsem byla zaregistrována jako „registrovaný nutriční terapeut“ . Opět při ukončení fungování tohoto lázeňského domu zaměřeného především na lázeňskou léčbu jsem ukončila pracovní poměr a nastoupila jako nutriční terapeut ve Spa a wellness Royal Regent v Karlových Varech kde působím do současné doby.

Je mi velice líto, že se má klientela změnila na ruskou, a proto jsme se s několika kolegyněmi rozhodly založit Karlovarskou ambulanci výživy, abychom alespoň touto cestou mohly pomáhat všem okolo nás, kteří se k péči odborníků na výživu nedostanou jinou cestou.Monika Špičková

- registrovaný nutriční terapeut
IČO: 73724165

Jejím rodištěm je město Brno. Po základní škole si vybrala Střední hotelovou školu v Mariánských Lázních a maturitou ji ukončila. Prošla stravovacím provozem u ČSSL a ekonomicko-administrativními provozy ČSSL a OÚNZ Karlovy Vary. Při zaměstnání studovala a odmaturovala na SZŠ obor dietní sestra. Následně absolvovala dvouletý postgraduální vzdělávací kurz na IDVZ v Brně. Praxi dietní sestry - nyní nutričního terapeuta odstartovala v Dětské lázeňské léčebně Mánes a dále pracovala v několika různorodých zařízeních, které postupně doplňovaly její zkušenosti. Fakt, že výživa a stravování je jejím koníčkem plus kontakty a informace, které získávala na různých vzdělávacích akcích a báječné kolegyně = kamarádky ji dovedly až do KamVy.
Miluše Vaňková

- registrovaný nutriční terapeut

Absolventka Střední zdravotnické školy v Praze, obor dietní sestra. Během 18-tileté praxe v lázeňských zařízeních úspěšně ukončila pomaturitní studiu na NCONZO v Brně. V současné době pracuje v soukromé stravovací společnosti a v roce 2011 externě spolupracovala na sestavování jídelníčku pro krabičkovou dietu regionálního výrobce.

Ve sdružení ambulantních specialistů KamVy Karlovarská Ambulance Výživy v Karlových Varech působí jako externí konzultant.